Lipsa informaţiei în limba de stat
Lipsa informaţiei în limba de stat

Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să fie prezentate în limba română. Dacă pe produs lipseşte informaţia în limba română puteţi raporta această încălcare pe platforma www.imipasa.md

Lipsa informaţiei... #39603

Neindeplinirea... #7520

Produse cosmetice... #2974