Termeni şi Condiţii
Utilizatorii platformei dau consimţămîntul la prelucrarea datelor cu caracter personal, insituţiilor guvernamentale relevante, pentru scopurile stabilite de către platformă.